Kairos

Kairos is naast Interbuild, Galère en BAM Contractors de vierde business unit van BAM Belgium, de Belgische “operating company” van het Europese bouwconcern Koninklijke BAM Groep. Kairos richt zich als onafhankelijke entiteit op project- en planontwikkeling voor de groep in België, maar opereert uiteraard in nauwe samenwerking ten behoeve van de drie aannemingsbedrijven.

Kairos + Immo BAM

Sinds 1 augustus 2016 werden de krachten van de bestaande vastgoedbedrijven Kairos en Immo BAM gebundeld onder de merknaam Kairos. Waar het oude Kairos vanuit haar historische band met Interbuild jarenlang een sterke commerciële slagkracht ontwikkelde, had Immo BAM in de laatste jaren door de nauwe samenwerking met BAM Contractors een capaciteit in efficiënt tender- en projectmanagement opgebouwd. Vanuit die specifieke achtergrond creëerden beide bedrijven met succes hun eigen portfolio van projecten en klanten in Vlaanderen en Brussel. Wellicht door afstand en gebrek aan tijd en middelen bleef Wallonië meestal onontgonnen gebied, waardoor beide bedrijven vooral hun respectievelijke thuisaannemers Interbuild en BAM Contractors, elk op hun manier, bedienden en er dus zelden samenwerkingen met Galère ontstonden.

De missie van het nieuwe Kairos is dus zowel eenvoudig als uitdagend: de fusie wil de sterke punten van het oude Kairos en Immo BAM combineren, de eventuele zwaktes elimineren, en de gezamenlijke capaciteit verhogen om zo een sterke speler te worden op de vastgoed- en design&build markt in de drie regio’s van het land. Eén plus één wordt drie.

Kairos zal zich voornamelijk toespitsen op project- en planontwikkelingen die bij voorkeur, maar zonder daartoe beperkt te zijn, relatief beperkte initiële investeringen vereisen, met een verkoopvolume tussen 10 (5) à 50 (100) mio EUR per project. Rekening houdend met haar sterktes mikt Kairos daartoe op volgende projecten (niet limitatief):

  • Privéprojecten met verwerving van een recht van opstal of indien niet mogelijk aankoop van het terrein
  • Promotieopdrachten
  • DB(F)(M) projecten, in samenwerking met de afdelingen gebouwen / infra
  • Bouwteamformules met geprivilegieerde klanten

Projecten met belangrijke investeringen in vastgoedposities blijven uiteraard mogelijk, maar genieten a priori niet de voorkeur.

Bij de keuze van haar projecten focust Kairos op volgende marktterreinen:

  • Residentiële projecten in samenwerking met betrouwbare en verkoopgerichte partners
  • Middelgrote tot kleine “betaalbare” woningen, bv. Brussel
  • Scholen
  • Zorgsector (serviceflats, RVT, ziekenhuizen, …)
  • Kantoren
  • Industriële toepassingen